พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญประจำจังหวัดเชียงราย

20 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญประจำจังหวัด

เชียงราย

คำขวัญประจำจังหวัดเชียงราย
เหนือสุดในสยาม
ชายแดนสามแผ่นดิน
ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา
ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

ความหมาย คำขวัญประจำจังหวัดเชียงราย

เหนือสุดในสยาม หมายถึงเป็นจังหวัดที่อยู่ตอนบนสุดของประเทศไทย

ชายแดนสามแผ่นดิน หมายถึงพื้นที่ที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำ (Golden Triangle) ซึ่งเป็นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และพม่า (ท่าขี้เหล็ก, รัฐฉาน)

ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา หมายถึงวัฒนธรรมแบบล้านนา ของชาวพื้นที่ อาณาจักรล้านนา คือ ราชอาณาจักรของชาวไทยวนในอดีตที่ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง หมายถึงวัดพระมหาชินธาตุเจ้า (หรือวัดพระธาตุดอยตุง) ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีกุน

สามเหลี่ยมทองคำ

สามเหลี่ยมทองคำ (อังกฤษ: Golden Triangle) เป็นชื่อเรียกพื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และพม่า (ท่าขี้เหล็ก, รัฐฉาน)

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook